Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Skolprogram — om svenskhet, makt och majoritetsnormer

I samband med utställningen The White House utformas ett särskilt skolprogram som anpassas till olika åldrar om föreställningar om svenskhet, makt och majoritetsnormer.

Skolprogram
15 mars- 26 maj, 2016

 

The White House
– föreställningar om svenskhet, makt och majoritetsnormer
Vad betyder det egentligen att vara svensk? Vem gestaltas och syns i vår gemensamma historia? Vilka normer, värderingar och föreställningar återspeglas nu och då? Hur påverkar det vårt sätt att se på svenskhet? Går det att bryta strukturer som åtskiljer människor?

 

I konstutställning The White House synliggörs och problematiseras svenska majoritetsnormer med utgångspunkt i bland annat kön, sexuell läggning och etnicitet. Eleverna får en åldersanpassad visning av utställningen som mynnar ut till ett skapande arbete med fokus på normkritiskt tänkande. De får pröva en konstnärlig metod som leder eleven genom en process där de får reflektera över svenskhet och utanförskap; hur ska vi leva tillsammans?

 

Ur Läroplan för grundskolan
Skolans mål är att varje elev

 

– kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

 

– tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling

 

Riktat till
Åk 5-6, högstadiet, gymnasiet, folkhögskola

 

Längd
60 – 120 min. eller enligt överenskommelse

 

Kontakt
Ingela Wall, pedagog Västerbottens museum
ingela.wall@vbm.se

 

Utställningen är producerad av Konstfrämjandet Västerbotten i samverkan med Västerbottens museum.