Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Samtalsserie — History in the making - on art, solidarity and power # 1

Vad betyder det att fostras in i vithetsnormen som icke-vit? Möt konstnären Caroline Seung-Hwa Ljuus och kulturskribenten Valerie Kyeyune Backström i ett samtal om vithetsnormer, rasism och adoption.

Del 1/5: Att fostras in i vithetsnormen

 

I samband med utställningen The White House utformar Konstfrämjandet Västerbotten en samtalsserie i fem delar som ökar förståelse för olika perspektiv på historieskrivning och vilken betydelse den haft – och fortsätter att ha – på samhälle och individ. Med olika teman kontexualiseras en debatt om ”de vita fläckarna”.

 

Arrangemanget produceras av Kontfrämjandet Västerbotten i samarbete med Västerbottens museum. Medarrangör ABF Umeåregionen.

 

Medverkande
# Caroline Seung-Hwa Ljuus (f. 1978 i Sydkorea) är konstnär baserad i Umeå och utbildad i Fri konst vid Konsthögskolan Umeå universitet. I sitt konstnärskap leker konstnären med språk, klichéer och stereotypa föreställningar om människan. Genom performance, text och video undersöker hon vad det innebär att som icke-vit fostras in i vithetsnormen. I en annan del av sitt arbete skriver hon om femininitet som maktmedel.

 

# Valerie Kyeyune Backström (f. 1989) är kulturskribent och kritiker. Hon skriver bland annat för Expressen Kultur och är medförfattare till böckerna med Svart kvinna och Rummet som hon bland övriga initierade. Rummet är en separatistisk plattform för rasifierade antirasister och feminister. Just nu vikarierar Kyeyune Backström som chefredaktör för Bang.

 

Samtalsserien Titeln History in the making – on art, solidarity and power
Titeln History in the making – on art, solidarity and power refererar till att kulturarvet är något som görs hela tiden och pekar samtidigt på vikten av att skapa en ny samtida historia som bättre överenstämmer med samhället etniska, kulturella och sociala bredd.

 

Konstfrämjandet Västerbotten låter konsten visa vägen för samtal och handling som berör historieskrivningens sanningsenlighet och på så vis ta steget närmare en uppgörelse med Västerbottens egen koloniala historia. Genom solidarisering med underrepresenterade grupper problematiseras den diskriminering och rasism som vissa människor utsätts för i det västerbottniska kulturarvet.

Utställningen
The White House är en samtida konstutställning som kritiskt utforskar och diskuterar hur föreställningar om människor och svenskhet har formulerats i det västerbottniska kulturarvet. Med särskild fokus på vithetsnormer problematiseras den lokala och globala historieskrivningen ur nya infallsviklar.

 

Med utgångspunkt i museiföremål, samlingar och arkiv visas nya platsspecifika konstverk som diskuterar majoritetsamhällets undanträngda berättelser och människor som inte får ta plats i vårt kulturarv. Konstverken belyser olika maktsystem och socialpolitiska frågor som synliggör historielöshet, tillhörighet, kamp och migration.

  • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
  • Söndag den 3 aprilKl 13 -15
  • Fri entré