Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Repeat. Repeat. Repeat. / Simon G. Danielsson och Jonas S. Bergman

Konstfrämjandet Västerbotten bjuder in till ett sista evenemang innan sommaren: en enkvälls pop-up utställning med nyexaminerade konstnärerna Simon Gran Danielsson och Jonas Silfversten Bergman. Välkomna!

Repeat. Repeat. Repeat.

Platser, möjligheter

 

 

Bakom parkeringshuset ligger ett gammalt hockeymål upp och ned. Det ligger mer saker där men blicken fastnar på målet. Trasigt och hånfullt. Något man kan böja till, en stång av något slag, vid byggarbetsplatsen kanske det finns något. Längs butiksgatan på dörrarna sitter små klistermärken med orden REN BY. Ord som etsar sig fast, känslan av att bli bortstädad igen. I ett hål under bron ligger delar av den gamla orangea avspärrningen. Stängslet lossnar lätt när vi hjälps åt att lyfta bort det. Ännu ett hinder. Ytterligare en möjlighet för oss.

 

Ett samarbete i grafik och skulptur av Simon Gran Danielsson och Jonas Silfversten Bergman

 

 
Places, opportunities.

 
Behind the car park there is an old hockey goal laying upside down. There are more things there but my eyes are stuck on the goal. Broken and mocking. Something that you can bend, some sort of pipe, maybe there is something else by the construction sites. On the doors along the shopping streets there is these small stickers with the words REN BY, clean city. Words that gets stuck, the feeling of being cleaned away once again. There are parts of the old orange barrier lying in a hole under the bridge. The fence unlocks easily when we help each other lift it off. Another obstacle. Another opportunity for us.
A collaboration in printing and sculpture by Simon Gran Danielsson and Jonas Silfversten Bergman