Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Publikt program — Applied Theories of Expanding Minds

I anslutning till utställningen "Applied Theories of Expanding Minds" genomförs särskilda visningar på svenska och engelska under Umeå Pride.

Med fokus på innebörden av queer läsning och vad det betyder, diskuteras vad queera perspektiv möjliggör i berättande och skapande av bilder. Introduktionen hålls av verksamhetsledaren och curatorn Camilla Påhlsson följande dagar:

 

Torsdag den 29 september
Kl 13.00, språk svenska
Kl 14.00, språk svenska
Kl 15.00, språk engelska
Kl 16.00, språk engelska

 

Fredag den 30 september
Kl 13.00, språk svenska
Kl 14.00, språk svenska
Kl 15.00, språk engelska
Kl 16.00, språk engelska

 

Introduktionen är ca 10 minuter. Filmen är 32 minuter lång.

 

Om videoverket
Konstkollektivet Crystal Beacon visar videoverket ”Applied Theories of Expanding Minds” (2011) på Konstfrämjandet Västerbotten. Konstfilmen är en framtidsskildring om Kenya med dokumentära och fiktiva inslag. Efter självständighet från Kina, skapar en utbrytargrupp ett nytt livssystem av ceremonier med queer läsningar.

 

Utställningen visas till och med den 22 oktober.

 

 

 

(ENG)
In connection to the exhibition ”Applied Theories of Expanding Minds”, special introductions are carried out in Swedish and English in collaboration with Umeå Pride.

 

With a focus on the meaning of queer reading and what it means, a short discussion is being held about what queer perspective enables on the storytelling and the creation of images. Introduction will be held by the director and curator Camilla Påhlsson the following days:

 

Thursday 29th septembre
Kl 13.00, Swedish language
Kl 14.00, Swedish language
Kl 15.00, English language
Kl 16.00, English language

 

Friday 30th septembre
Kl 13.00, Swedish language
Kl 14.00, Swedish language
Kl 15.00, English language
Kl 16.00, English language

 

The introduction is about 10 minutes. The film is 32 minutes long.

 

About the videowork
The art collective Crystal Beacon shows the videowork ”Applied Theories of Expanding Minds” at Konstfrämjandet Västerbotten.  The film is a future story about Kenya with documentary and fictional elements. After independence from China, a tribe creates a new way of living with rituals that enables a queer reading.

 

The exhibition runs until the 22nd Octobre.

 

 

Foto: Vernissage av utställningen ”Applied Theories of Expanding Minds” (2011), 32 min, Crystal Beacon.

  • Konstfrämjandet VästerbottenKungsgatan 33
  • Den 29-30 septemberKl 13, 14, 15, 16
  • Fri entré