Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Öppen ateljé: Vävning utan vävstol

Bild: Elina Nilsson
På öppen ateljé bjuds du som är 13-18 år in att skapa och lära dig mer om konstnärligt arbete. Varje gång är det en ny konstnär som håller i en ny workshop. Varannan onsdag kl: 18:00 - 20:30 på Kulturhuset Klossen på Ålidhem. Öppen ateljé är gratis!

Många tänker kanske att vävning kräver komplicerad teknisk utrustning och skrymmande vävstolar. I den här workshopen får du prova på att väva med enkla verktyg som redan finns runt omkring dig, exempelvis en lampskärm, kvist eller bit kartong. Vi går igenom hur en väv är uppbyggd, testar alternativa sätt att väva på och du får möjlighet att experimentera med ditt eget uttryck.
 
 
Ledare för workshopen är konstnären Elina Nilsson, så här beskriver hon sitt konstnärskap:
 
”Genom bland annat vävning, text och performance undersöker jag teman som historia, minnesförlust och tillhörighet. Jag arbetar gärna i långsam takt, i litet (eller snarare närgående) format och är intresserad av hur vi förstår, missförstår och förmedlar våra förmödrars berättelser.”

 
 
Anmälan och info om övriga workshops

  • Kulturhuset KlossenEkonomstråket 6
  • 5 april18:00 - 20:30
  • Hållplats: Ålidhems centrum
  • Gratis!