Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Sportlovsaktivitet — Öppen ateljé: Från loppis till konst

Bild: Irina Laaja
På öppen ateljé bjuds du som är 13-18 år in att skapa och lära dig mer om konstnärligt arbete. Varje gång är det en ny konstnär som håller i en ny workshop. Varannan onsdag kl: 18:00 - 20:30 på Kulturhuset Klossen på Ålidhem. Öppen ateljé är gratis!

Kan loppisfynd bli konst? Ja! I den här workshopen får du pröva på olika metoder och tekniker för att skapa skulpturer i återvunna material och föremål. Det här sättet att arbeta på kan liknas vid 3D-kollage, där vi vänder, vrider och pusslar ihop material till något helt nytt. Ingen förkunskap krävs och material finns på plats.
 
Ledare för workshopen är konstnären Irina Laaja

 
 
Anmälan och info om övriga workshops

  • Kulturhuset KlossenEkonomstråket 6
  • 8 mars18:00 - 20:30
  • Hållplats: Ålidhems centrum
  • Gratis!