Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Open Call – Vintersalong 2019

Är du yrkesverksam bildkonstnär, konsthantverkare, fotograf, illustratör eller tecknare verksam i Västerbotten? Då är du varmt välkommen att söka till Vintersalong 2019 på tema: "There is no Planet B"
Ansökningsperioden varar mellan 7-27 oktober.
Utställningen öppnar 1 december.

Vintersalong 2019

 

There is no Planet B

 

Klass 6 från Berghemsskolan i Umeå är jury och curatorer för Vintersalong 2019 som kommer visas 1-21 december på Konstfrämjandet Västerbotten i Umeå.

 

Kulturverket och Konstfrämjandet Västerbotten ger under hösten eleverna utbildning och vägledning kring konst, vad det innebär att välja ut verk och hur man curerar en spännande utställning. Eleverna har också besökt Västerbottens museum för att få råd och vägledning av professionella curatorer och museipedagoger kring hur de på bästa sätt skapar en enastående konstsalong!

 

Eleverna har gemensamt valt temat för vintersalongen.
I över ett år har unga människor strejkat för klimatet inspirerat av Greta Thunberg. Klimat och miljö är i dag en av vår tids mest akuta fråga där många personer har engagerat sig, så även eleverna på Berghemsskolan. Därav bestämdes av eleverna att temat för Vintersalongen 2019 är There is no Planet B.

 

 

Allmänna villkor

 

Visning

Vintersalongen kommer visas under perioden 1-21 december 2019 på Konstfrämjandet Västerbotten, Kungsgatan 33 i Umeå med vernissage första advent.

 

Ansökningstid

7-27 oktober 2019

 

Vem kan söka

Yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare, fotografer, illustratörer och tecknare verksamma i Västerbotten.

Med yrkesverksam menas utövare som har minst en treårig högskoleutbildning inom sitt fält eller dokumenterad motsvarande meriter. Som merit räknas utställningsverksamhet, gestaltningsuppdrag, projekt inom konstområdet, stipendier, tid i yrket eller produkter i produktion.

 

Tema

There is no Planet B

 

Så här söker du

Ansökan ska göras digitalt och bestå av en pdf innehållandes uppgifter om den sökande och ett CV på max två A4 sidor. En söker med 1 till 2 verk, max två år gamla, varje verk ska beskrivas kort i ansökan. Ett verk kan bestå av en mindre serie. Dokumentation av verket eller fotografi skickas som jpeg, max storlek är 2 mb per bild, bildfilerna döps till förnamnefternamn_1.jpeg, förnamnefternamn_2.jpeg.
För videoverk önskas att en webbsida uppges där filmen kan ses i sin helhet.

Ansökan ska skickas till: vintersalong2019@mail.com senast 27 oktober.

 

Uppgifter om den sökande

Namn på upphovsperson

Kontaktinformation (adress, telefonnummer och mailadress)

Konstnärskategori (bildkonstnär, konsthantverkare, fotograf, illustratör eller tecknare)

Titel på verk (uppge för verk 1, verk 2)

Kort text till verk och dess koppling till temat. (uppge för verk 1, verk 2)

Årtal (uppge för verk 1, verk 2)

Mått/längd (uppge för verk 1, verk 2)

Teknik (uppge för verk 1, verk 2)

 

Så här går urvalet till

Eleverna som är jury för Vintersalong 2019 gör urval från de inkomna bidragen. Alla bidrag numreras och juryn kan därför inte se vilken konstnär som står bakom de enskilda konstverken. Kulturverket och Konstfrämjandet Västerbotten kommer gå igenom inkomna ansökningar innan de presenteras för eleverna.

 

Besked

Besked kommer lämnas i slutet av v.45.

 

Antagna verk

Medverkande konstnär står för paketering samt frakt till och från Konstfrämjandet Västerbotten, verken ska lämnas in under vecka 47.

 

Marknadsföring och press

Blir du antagen till salongen betyder det att du ger Konstfrämjandet Västerbotten och Kulturverket ditt tillstånd att publicera bilen/bilderna på respektives webbsidor samt på sociala medier. Det betyder även att du ger ditt tillstånd att bilderna erbjuds till press för fri publicering i samband med mediabevakning av salongen. Bilderna kan komma att beskäras på sociala medier.

 

Övrig information

Möjlighet att söka ersättning för frakt av antagna verk samt resa för att delta under vernissagen kommer finnas. För de konstnärer som medverkar under vernissagen kommer medverkansersättning utgå.
Utställningsersättning utgår till samtliga medverkande.

Eleverna kommer välja en konstnär som medverkar i Vintersalongen för en workshop efter utställningens slut.

Vintersalongen planeras efter utställningen i Umeå gå på turné till fler kommuner i Västerbotten (nedslag under turnén är ännu inte klara).

 

Information och frågor

Fanny Carinasdotter, Konstkonsulent för Västerbotten fanny.carinasdotter@konstframjandet.se