Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Seminarium: Offentlig gestaltning

Seminarium: Offentlig gestaltning
Nytt datum: 1 Oktober

Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige sedan 1937 och innebär att minst en procent av av budgeten vid ny-, om- eller tillbyggnationer ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Det är ett verktyg för att långsiktigt skapa ett ekonomiskt utrymme för samtidskonsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer. Regeln har bidragit till att den offentliga konsten är ett de mest tillgängliga konstnärliga uttryck vi har i våra livsmiljöer. Den platsspecifika konsten når även medborgare som inte aktivt söker sig till konstupplevelser, till exempel barn till föräldrar med litet intresse för konst. Regeln är en av samhällets viktigaste verktyg för att bidra till uppfyllandet av ”var och ens rätt att njuta av konst” (artikel 27) , som det står i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vissa kommuner i Västerbotten arbetar i dag med att ta fram en plan för tydligare satsning på konstområdet. 2018 beviljades Storumans kommun stöd från Statens konstråd som en del av deras satsning Kunskapsnav offentlig konst. I projektet har Storumans kommun tagit fram en plan för offentlig gestaltning samt arbetar med att genomföra ett konstprojekt i Tärnaby.

 

Målgrupp: Berörda regionala och kommunala tjänstepersoner och politiker i Västerbotten (även öppet för övriga tjänstepersoner och politiker i norr)

Datum: 1 oktober 2020

Tid: 9.00-16.00

Plats: Hotell Toppen, Storuman

 

Anmälan mailas till fanny.carinasdotter@konstframjandet.se senast 22 september.

 

Mat och fika: Arrangörerna står för fika, lunch bekostas av deltagarna själva.

 

Information
Fanny Carinasdotter, konstkonsulent, Konstfrämjandet Västerbotten, 070 -535 14 53, fanny.carinasdotter@konstframjandet.se
Gunilla Pettersson, kultur- och biblioteksansvarig, Storumans kommun, 0951-141 78, gunilla.pettersson@storuman.se

 

Föreläsare:

Gunilla Pettersson, kultur- och biblioteksansvarig kommun.

Oskar Östergren, projektledare Samiskt centrum, Storumans kommun.

Carola Grahn, konstnär, genomför offentlig gestaltning i Tärnaby.

Marlene Josefsson, konstkonsulent, Museum Anna Nordlander samt ansvarig för residens projektet Sapmi Salasta.

Suzanne Pluntke, samordnare, Boverket

Åsa Mårtensson, projetches Kunskapsnav offentlig konst och Anna Lindholm, samordnare Statens konstråd.

 

Samordnare för seminariet:

Fanny Carinasdotter, konstkonsulent, Konstfrämjandet Västerbotten.

 

Seminariet arrangeras av Konstkonsulenterna i Västerbotten och Storumans kommun med stöd från Region Västerbotten.

 

2 oktober invigs Carola Grahns offentliga konstverk i Tärnaby.