Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Konstnärlig handledning i gymnasiearbetet

Konstfrämjandet i Västerbotten utvecklar en metod och en digital plattform där professionella konstnärer är konstnärliga handledare i det obligatoriska gymnasiearbetet.

Nu drar projektet med konstnärlig handledning igång! Vår ambition är att nå alla gymnasieelever i Västerbotten som gör sitt gymnasiearbete inom ett konstnärligt, kreativt område. Är du intresserad att veta hur du kan vara med? Ta kontakt med oss!

 

Gymnasiearbetet är en gymnasiekurs om 100 poäng som utförs som ett arbete, självständigt eller i grupp, utifrån programmets karaktär. Efter slutfört gymnasiearbete ska eleven vara väl förberedd för högre studier eller arbete inom ett visst yrkes-område.

 

De elever som väljer att göra sitt gymnasiearbete inom ett konstnärligt ämne kan via det här projektet få en personlig kontakt med en professionell konstnär som ger eleven feedback under arbetets gång. Huvudansvarig för gymnasiearbetet är fortfarande elevens ordinarie lärare, det är även hen som sätter betyg. Enligt skolplanen ska arbetet även bedömas av ytterligare en person med kunskap inom området, det innebär i praktiken oftast en annan lärare från skolan.

 

Vårt projekt med konstnärlig handledning inom gymnasiearbetet passar således in i en redan färdig struktur inom gymnasieskolan, vi erbjuder skolorna en tjänst som underlättar deras arbete samtidigt som vi erbjuder eleverna nya perspektiv och ingångar till en konstvärld utanför skolans horisont.

 

Handledaren sätter in elevens projektidé i en samtida konstnärlig kontext genom att tipsa om konstnärskap, konstverk, texter mm som på ett eller annat sätt relaterar till elevens intressen och projektidéns innehåll. Målet är att det leder till att eleven hittar nya vägar i sitt konstintresse och nya vägar in i ett aktivt konstliv.

 

Vi gör detta som ett pilotprojekt i Västerbotten och lägger stor vikt på att samverka med länets gymnasieskolor och -lärare. Målet är att bygga en plattform och struktur som sedan går att implementera runt om i Sverige. Projektet når ut brett till alla gymnasieelever, och syftet är att många fler ska se konstnärliga yrken som ett möjligt val för dem.

 

Konstfältet tappar i kvalitet om det förblir homogent, därför anser vi att det är viktigt att nå en bredare målgrupp. Projektet syftar till att öppna upp ungdomarnas syn på konstvärlden och se den som en möjlig plattform för deras uttryck, och att samtidigt öppna upp konstvärlden för just dessa uttryck. Många satsningar på breddad rekrytering till konsthögskolorna har gjorts genom åren, men detta projekt når ut banbrytande brett och når ungdomarna tidigt i deras konstintresse. Projektet kan docka in i redan färdiga strukturer i skolvärlden och skapa mervärde.

 

Handledningen sker till 100 % digitalt vilket kapar bort trösklar i form av geografiska avstånd både för eleverna och de anlitade konstnärerna. Du kan bo och vara verksam var som helst. Metoden är också tidsmässigt effektiv eftersom både konstnären och eleven loggar in när det passar dem bäst och ingen tid spills på restid eller att boka in fysiska möten.

 

Det blir ett kontinuerligt utbyte av bilder, länkar och kommentarer under arbetets gång. Den digitala plattformen fungerar som bas för det utbytet, och där finns också information om och möjlighet att söka till konstutbildningar. Tack vare att alla ungdomar som ingår i projektet använder sig av plattformen hittar de också lätt till information om vilka framtida utbildningsvägar och yrkesval som finns inom den konstnärliga banan.

 

Vi hoppas att flera unga påbörjar ett konstnärligt yrkesliv genom att hjälpa dem att våga ta steget söka en konstutbildning. Metoden för den konstnärliga handledningen, att den är internetbaserad och att den bygger på ett utbyte av inspiration, bilder, länkar osv, gör att många konstnärer är väl lämpade för uppgiften. De ska inte vara ett substitut för någon ordinarie pedagog, de ska inte bedriva undervisning i traditionell mening. De ska dela med sig av den kompetens och kunskap de bär med sig.

 

Konstnärlig handledning i Gymnasiet är en del av pilotprojektet GÖR KONST som drivs av Konstfrämjandet och Fine-art.education i samarbete med Kungliga Konsthögskolan och med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 
Projektledare:
Sara Edström
Verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet norr
sara.edstrom@konstframjandet.se
072 242 40 12

 

Projekutvecklare:
Magnus Liistamo
Fine-Art.Education
magnus@fine-art.education
08 559 16 701