Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Konstnärer reflekterar över återstartsutredningen

En sammanställning från ett digitalt seminarium 2021-12-02, arrangerat av den nationella föreningen
Konstkonsulenterna i Sverige, genom arbetsgruppen för konstnärers villkor som representerar de 6
regionerna Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland.
Den andra december 2021 anordnade den nationella föreningen

Den andra december 2021 anordnade den nationella föreningen Konstkonsulenterna i Sverige där Konstkonsulenten i Västerbotten är medlem ett seminarium där vi bjudit in sju konstnärer att samtala om regeringens utredning från Kris till Kraft -Återstart för kulturen. Från Umeå i norr till Gerlesborg i söder. Seminariet som hölls i den pandemipopulära digitala formen blev ett viktigt och lärorikt seminarium där olika typer av konstnärer fick reflektera över utredningen i relation till sin yrkesroll och konstnärliga praktik.

Medverkande konstnärer under seminariet var Katarina Persson, Gabriel Jonsson, Shiva Anoushirvani, Madelaine Sillfors, Jens Strandberg, Magdalena Nordin och Karin Bäckström.

Jens Strandberg som representerade Västernorrlands län hade på grund av den korta tiden inte möjlighet att medverka i publikationen med sin presentation men alla övriga konstnärers presentationer finns med i denna sammanställning.

Här finns publikationen att ladda ner i sin helhet:

Konstnärer reflekterar över återstartsutredningen