Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Konstfrämjandet Västerbotten söker Projektledare

Vi söker en projektledare till vårt nya projekt Älven. Välkomna med era ansökningar senast den 16:e juni!

Konstfrämjandet Västerbotten 

Konstfrämjandet Västerbotten är en ideell konstorganisation som främjar, producerar och utvecklar samtida konst och kultur i hela samhället. Med vårt huvudsakliga uppdrag konst för fler skapar vi mötesplatser för upplevelse, reflektion och medverkan med fokus på kvalitativ konst. Detta genom projekt, workshops, utställningar, konstpedagogisk verksamhet, uppdragsförmedling, rådgivning, nätverkan m.m. Vi arbetar med hela Västerbottens län som verksamhetsområde med bas i Umeå. 

Arbetsbeskrivning

Konstfrämjandet Västerbotten erbjuder dig en spännande arbetsplats där samverkan och nyfikenhet präglar arbetssättet. Hos oss jobbar i nuläget en verksamhetsledare och en regional konstkonsulent. Tjänsten som projektledare innebär att tillsammans med verksamhetsledaren och medverkande konstnärer driva projektet Älven. Tjänstens fokus ligger i att utforma, administrera och praktiskt driva projektet framåt.

Tillsammans med verksamhetsledaren kommer du också arbeta med att utveckla verksamheten framåt och formulera nya projekt och projektansökningar.

Om projekt Älven:

Under 2022/2023 kommer Konstfrämjandet Västerbotten genomföra ett regionalt förankrat projekt som engagerar konstnärer, forskare, föreningar och allmänhet. Med utgångspunkt i Umeälven ämnar projektet lyfta några av samtidens viktiga frågor såsom miljö och hållbarhet, och reflektera kring konstens och konstnärens roll i nuvarande miljösituation.

5 konstnärer kommer att bjudas in via open call för att sedan utgöra en arbetsgrupp som följer varandra och älven under året, med utgångspunkt i Umeå. Workshops, vandringar, expeditioner, utställningar m.m. kommer att genomföras tillsammans med inbjudna samarbetspartners och allmänhet för att fördjupa oss och komma närmare älven. 

Under sensommaren kommer en regional konstfestival anordnas längs med Umeälvens flöde i Västerbotten. Festivalen är ett gemensamt arbete i det nätverk av fria konst och kulturaktörer i Västerbotten som Konstfrämjandet startade upp 2021 och blir nätverkets första samverkansprojekt. 

Ambitionen är att skapa ett platsspecifikt kollektivt konstnärligt arbete som både genomförs och visas i och längs med Umeälven. Genom att vara närvarande här kan konsten skapa möjligheter för reflektion och samtal kring plats och vårt förhållande till den. 

Projektet kommer att drivas genom medskapande projektorganisering för att utforska tillsammans och låta kollektivt medskapande, lärande, och demokrati stå i centrum.

Kvalifikationer

Du som söker har:

 • För uppdraget relevant utbildning
 • Erfarenhet av att organisera konstnärliga verksamheter och leda projekt
 • Vana vid administration och budgetarbete 
 • God förmåga av intern samt extern kommunikation samt marknadsföring
 • Vana vid att utveckla projekt och skriva projektansökningar
 • Ett nätverk av och vana att arbeta med konstnärer 
 • God kännedom om det samtida konstlivet, lokalt såväl som internationellt
 • God förmåga att sammanföra människor med olika bakgrund och perspektiv i givande samarbeten.
 • Meriterande är erfarenhet av eget konstnärskap
 • Meriterande är erfarenhet av engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor
 • Meriterande är erfarenhet från föreningsarbete

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Tjänsten är på 50% under perioden 15.08.2022-15.07.2023. Tillträde 15.08.2022

Viss helg- och kvällstjänstgöring kommer att förekomma.

Vill du veta mer om tjänsten?

Hör av dig till: Clarissa Siimes, verksamhetsledare, 070-205 54 58 clarissa.siimes@konstframjandet.se

Välkommen med din ansökan bestående av ett personligt brev och en cv till e-posten vasterbotten@konstframjandet.se. Ansökan ska vara oss till handa senast 16:e juni 2022. Intervjuer planeras till v.25.

Projekt Älven möjliggörs med hjälp av stöd från