Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Invigning av Carola Grahns offentliga gestaltning NÅEJTIEN NJALLA

Den 20 augusti invigdes Carola Grahns offentliga konstnärliga gestaltning NÅEJTIEN NJALLA / NÅJDENS NJALLA vid Björnstenen i Tärnaby. Verket har gjorts i samarbete med Tore Grahn och Göte Grahn på uppdrag av Storumans kommun.

Projektet har finansierats av Storumans kommun och Statens konstråd genom projektet Kunskapsnav offentlig konst: första gången – steget vidare, där Storumans kommun tagit fram en policy för offentlig konst och genomföra ett offentligt konstprojekt.

Seminariet Offentlig konst och gestaltad livsmiljö som planerat hållas i relation till invigningen för att lyfta Storumans kommuns resa och vikten av den offentliga konsten fick tyvärr ställas. Däremot ordnades ett rundabordssamtal med Storumans kommun, Aejlies, Statens konstråd och den regionala konstkonsulentverksamheten i Västerbotten för att gå genom de erfarenheter som gjorts och diskutera samverkan samt strategier framåt.

Information om Statens konstråds projekt Kunskapsnav offentlig konst: första gången – steget vidare hittar du här.