Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Hur främjar vi ett levande och dynamiskt konstliv i Västerbotten?

Utbildningsdag om bild- och formkonstnärers förutsättningar och arbetsvillkor.

Att utveckla och stärka förutsättningarna för länets bild- och formkonstnärer är angeläget för hela Västerbottens utveckling, tillväxt och attraktivitet.

 

Du inbjuds till en utbildningsdag om bild- och formkonstnärers förutsättningar. Under dagen sätts särskilt fokus på konstnärernas arbetsmiljö, inkomst och sociala villkor inklusive MU-avtalet (medverkans- och utställningsersättning).

 

Målgrupp: Länets politiker och tjänstepersoner samt övriga

intresserade av området.

Datum: 15 februari 2018

Plats: Hotell Lappland, Lycksele

Anmälan: Kan du göra redan nu genom att klicka på den här länken!

 

Information:
Fanny Carinasdotter, konstkonsulent, Konstfrämjandet Västerbotten, 070 – 535 14 53, fanny.carinasdotter@konstframjandet.se
Marlene Josefsson, konstkonsulent, Museum Anna Nordlander, Skellefteå, 070 – 293 88 07, marlene.josefsson@skellefteamuseum.se
Kerstin Hamre, projektledare Bild och Form Västerbotten, Region Västerbotten, 070 – 577 16 17, kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

 

Några av föreläsarna:
Sofie Grettve, jurist, Konstnärernas riksorganisation, KRO, Stockholm
Karl Petersen, f d kommunalråd i Luleå och egen företagare som slåss för kulturen