Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

History in the making — on art, solidarity and power #5

Vilken roll har konstnären i utforskandet av historieskrivningen? Möt konstnären och författaren Meira Ahmemulic och utställningsproducenten Bianca Leidi från Världskulturmuseet i Göteborg i ett samtal om hur konstnären kan påverka historien och historieskrivningen.

Del 5/5: Vilken roll har konstnären i utforskandet av historieskrivningen?

 

Samtidskonsten tar allt mer plats som kulturarvsproducent vilken bland annat bottnar i nya kritiska och postkoloniala perspektiv på kulturarvfrågor. Den haitiske antropologen Michel-Rolph Trouillot menar att många fler än historieprofessionella kan påverka historien och historieskrivningen, tillsammans.

 

Genom att utmana och utforska historieskrivningen och berättandet utifrån vilka som utestängs, närmar vi oss en ny riktlinje: Är konstnären den nya ”historieexperten”?

 

Program
13.00-13.15 Introduktion
13.15-13.45 Bianca Leidi
13.45-14.15 Meira Ahmemulic
14.15-15.00 Moderat samtal med gästerna

 

Moderator Camilla Påhlsson, projektledare The White House. Programmet inleds med en introduktion av Märit Simonsson, projektassistent.

 

Samtalet hålls på svenska.

 

 

I samband med utställningen The White House genomför Konstfrämjandet Västerbotten samtalsserien History in the making – on art, solidarity and power. Den består av fem delar och syftar till att öka förståelse för olika perspektiv på historieskrivning, konst och vilken betydelse den haft – och fortsätter att ha – på samhälle och individ. Med olika teman kontexualiseras en debatt om ”de vita fläckarna”.

 

Arrangemanget produceras av Konstfrämjandet Västerbotten i samarbete med Västerbottens museum. Medarrangör är ABF Umeå Regionen.

 

Medverkande
# Meira Ahmemulic (f.1974) är konstnär utbildad i Fri konst vid Valands konsthögskola Göteborgs universitet. Hon är också författare. Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i hennes arbeten. I flera verk har hon arbetat med hur samhällets intolerans också mot små språkliga misstag påverkar synen på människor med invandrarbakgrund. Och vad det gör med deras relation till svenska språket och Sverige.

 

Ahmemulic har också intresserat sig för första generationens arbetskraftsinvandrare och deras barn och barnbarn, som ibland kallas andra respektive tredje generationens invandrare. Beteckningar som säger något om hur svårt det är att ”bli svensk”. Genom video, installation och text utforskas dessa perspektiv.

 

# Bianca Leidi (f.1969) är utställningsproducent på Världskulturmuseet i Göteborg och ordförande i branschföreningen Forum för utställare. Hon har en Fil.mag. i Socialantropologi/Genusvetenskap och har i många år arbetat med utställningar utifrån ett tvärkulturellt och normkritiskt perspektiv. Nyligen har hon producerat utställningen Playground i samarbete med the Unstraight Museum

 

Samtalsserien History in the making – on art, solidaruty and power
Titeln History in the making – on art, solidarity and power refererar till att kulturarvet är något som görs hela tiden och pekar samtidigt på vikten av att skapa en ny samtida historia som bättre överenstämmer med samhället etniska, kulturella och sociala bredd.

 

Konstfrämjandet Västerbotten låter konsten visa vägen för samtal och handling som berör historieskrivningens sanningsenlighet och på så vis ta steget närmare en uppgörelse med Västerbottens egen koloniala historia. Genom solidarisering med underrepresenterade grupper problematiseras den diskriminering och rasism som vissa människor utsätts för i det västerbottniska kulturarvet.

 

Utställningen The White House
The White House är en samtida konstutställning som kritiskt utforskar och diskuterar hur föreställningar om människor och svenskhet har formulerats i det västerbottniska kulturarvet. Med särskild fokus på vithetsnormer problematiseras den lokala och globala historieskrivningen ur nya infallsviklar.

 

Med utgångspunkt i museiföremål, samlingar och arkiv visas nya platsspecifika konstverk som diskuterar majoritetsamhällets undanträngda berättelser och människor som inte får ta plats i vårt kulturarv. Konstverken belyser olika maktsystem och socialpolitiska frågor som synliggör historielöshet, tillhörighet, kamp och migration.

 

Länk till facebook-eventet
https://www.facebook.com/events/1140993602598674/

  • Västerbottens museumHelena Elisabeths Väg
  • Söndag den 29 majKl 13 - 15
  • Fri entré