Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Här är de 5 deltagande konstnärerna i projektet Älven!

Konstfrämjandet presenterar peppigt våra 5 deltagande konstnärer i projektet Älven! Här kan ni läsa om deras praktiker och tankar om att delta i projektet.

 


 
Sara Forsström, född 1988 i Skellefteå, Västerbotten.
Bosatt och verksam i Avaborg, Västerbotten. Utbildad vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän, Nordiska Konstskolan i Karleby, Finland och Stenebyskolan i Dals Långed. Har ställt ut nationellt och internationellt på bland annat Museum Anna Nordlander Skellefteå, Kosminen Gallery Helsingfors, Alma Löv Museum of unexpected art Östra Ämtervik och Moderna Museet Malmö och är inköpt av ett flertal kommuner och regioner.
 
”Genom måleri, fotografi och installation undersöker jag platser i naturen där bilden beskärs så att kvar blir detaljer som formar något på samma gång anonymt och allmängiltigt som intimt igenkännbart. De vana perspektiven upphör att råda och platsen går plötsligt att läsa som en yta av strukturer, högdagrar och blänk.
 
Jag dras även till tunna skikt av böljande material som befinner sig mellan ett föreslaget jag och landskapet runt omkring. En tältduk, en presenning, en tarp eller en ridå. Det relativa skyddet som samtidigt höljer det på insidan och förhöjer intrycken av det omgivande.
 
Genom att dela upp min konstnärliga praktik mellan tid i ute fält och i ateljén skapar de båda delarna avgörande förutsättningar för den andra och jag upplever det som en nödvändighet att utsätta mig för landskapets premisser för att kunna tillgodogöra mig erfarenheter som jag sedan kan omsätta i materialitet eller text, väl inomhus igen.
 
Älven som subjekt tilltalar mig genom sin rörelse och de associationer den bjuder på som bärare av historier, men framförallt för dess väldiga massa och yta som speglar ljus, mörker, himmel, tid och rymd. Jag ser fram emot det här året av att jobba med och i Älven tillsammans med de andra konstnärerna, projektledarna och allmänheten.
 
Älven går genom ett landskap.
Jag går genom ett landskap.
Vi rör oss. Det rör sig. Allt förändras. Allt består.
Vi går.”
 
 
 
 
 
 

 
Helena Wikström, född 1964 i Tingsryd, Småland. Bosatt i Holmsund, Västerbotten. Utbildad vid Nordiska konstskolan i Karleby, Finland. Har ställt ut nationellt och internationellt på bland annat: Arbetets Museum Norrköping, Bildmuseet Umeå, Köttinspektionen Uppsala, galleri Syster Luleå, LCCA Riga, Seuol Photo, Galerij Nova Zagreb. Inköpt av Moderna Museet, Statens konstråd och ett flertal kommuner och landsting. Helena Wikström är sedan 2002 en del av Galleri Verkligheten i Umeå och arbetar deltid som konstansvarig för Vita kuben, Norrlandsoperan.
 
“Tillsammans med Gerd Aurell studerade jag under flera år Umeälvens delta vilket resulterade i en bok och ett flertal utställningar. Vi färdades på vattnet i kajaker, simmandes, i båt och gåendes i älvens utlopp mellan öarna mitt i deltat. Ibland bjöd vi in experter att följa med oss på vandring och andra gånger mötte vi människor som på olika sätt använde sig av eller vistades i området. Vi skapade inre kartor av deltat som vi idag bär med oss i form av kroppsminnen och kunskap. Vi lärde oss att mycket med deltat handlar om förändring: hur landhöjning och medföljande sediment gör att nya öar bildas och biotoper förändras. I detta projekt om älven är jag nyfiken på det som vi inte ser, vad kan vi läsa ut av det som finns under ytan?
 
Jag har under de senaste åren arbetat med installationer i vilka jag blandat skulptur och video. Ofta samarbetar jag med andra konstnärer, musiker eller författare såsom i utställningen under marken på galleri Syster i Luleå 2021 där författaren Andrea Lundgren, musikern Linus Johansson och jag utgick från ett grävlingsgryt och tillsammans skapade en underjordisk värld.
 
Just nu arbetar jag med ett projekt om en dront som återuppstår och besöker vår samtid. Dronten – oförmögen att flyga, metern hög, ganska bastant och relativt orädd av sig när de holländska sjöfararna i början av 1600-talet kom till Mauritius och mindre än hundra år senare helt utrotad.“
 
www.helenawikstrom.com
 
 
 
 
 
 

 
Madelaine Sillfors, född 1982 i Kiruna. Verksam i Umeå. Utbildad på Konsthögskolan vid Umeå Universitet. Har ställt ut nationellt och internationellt på bland annat: Bildmuseet, Umeå, Uppsala konstmuseum, Bror Hjorts Hus i Uppsala, Galleri CC i Malmö, Galleri Verkligheten i Umeå, Den Nordiske Ambassade i Köpenhamn, Hillbert Raum i Berlin, Bauhaus i Dessau, Schimmel Projects i Dresden, Z/KU i Berlin, Detroit i Stockholm och Galleri NOS i Stockholm.
 
”Det som intresserar mig just nu är att undersöka mitt förhållande till den feminina, dionysiska kraften, den underjordiska, mörka, den oberäkneliga vilda ‘naturen’, denna ständigt närvarande födande och slukande urkraft. Hela vårt samhälle bygger på att motarbeta denna kraft, utan att vi erkänner det högt. Samhällsbygget har alltid försökt skilja människan från naturen, skyddat oss från den genom att bygga murar mot den. Eller kontrollerat den, som vi gjort med våra älvar. En kostsam historia, när byar lades under vatten, och hela ekosystem försvann, men som nu ger oss ”grön el” så att vi kan kolla på obegränsat med serier hela natten. Samhällets underliggande hat/begär för allt som är okontrollerat, vilt, odefinierat – Jag ser fram emot att under ett års tid fundera djupare på dessa krafter, och tillsammans med de andra konstnärerna arbeta med Älven som utgångspunkt.
 
I mina skulpturer utforskar jag olika material, trä, tyg, och funna objekt. Ibland väver jag in korta videokompositoner, ljud eller texter, i mina presentationer. I mina bilder och måleri finns oväntade symboler och former som för tankarna till skulpturer.
 
Jag intresserar mig för hur historia skrivs och berättas, speciellt kvinnohistoria, och hur detta påverkar oss alla. Jag önskar skapa personliga verk, men som når ut på gemensam grund. Jag är nyfiken på myter och mysterier, och på språkets makt och hjälplöshet.”
 
 
 
 
 
 

 
Sebastian Adolfsson, född 1994 i Bogota, Colombia. Bosatt och verksam som konstnär i Umeå, Västerbotten. Utbildad vid Umeå konsthögskola, Köpenhamns konsthögskola och Umeå konstskola ABF. Sebastian driver tillsammans med 10 konstnärer Galleri Verkligheten i Umeå.
 
”I min konstnärliga praktik återkommer jag alltid till frågor om hur vi som människor påverkas och formas av olika platser. Hur våra kroppar skapar platser genom minnen och erfarenheter och hur de i sin tur formas av rum, arkitektur, hierarkier och värdesystem. Jag arbetar i flera olika tekniker och medier, men framförallt genom skulpturala installationer
och berättande ljudverk.
 
Arbetet börjar ofta i det offentliga rummet – istället för i ateljén. Till fots så samlar jag på mig detaljer och fragment. Jag fotar, spelar in ljud, skriver, filmar, pratar och intervjuar människor. Jag tänker ofta att verken finns i berättelsen om platsen, berättelsen om materialen och i förskjutningen som sker när vissa platser, material och rumsligheter möts. Därefter tar arbetet vid i ateljén. Arbetet blir där att sätta samman materialen, berättelserna, detaljerna och fragmenten i nya rumsliga kontext. Att definiera vad som står i relation till vad. När jag arbetar skulpturalt så vill jag ofta arbeta med materialens ursprung och tänja på dess gränser och förutsättningar. I mina ljudverk så fascineras jag av ljuds drabbande inverkan på kroppen. Av hur snabbt ljud kan förflytta oss mellan olika tider och minnen.
 
Ibland så har jag arbetat med specifika platser, som bibliotek, bostadsområden och naturområden. Platser som bär på minnen och levda erfarenheter. Ibland så skapar verken i sig själva nya platser att förhålla sig till. Jag ser så fram emot att få vara del av ett kollektivt sammanhang genom projektet älven. Att kunna få ta del av de andra konstnärernas tankar och arbetssätt och för att i sin tur kunna få tankar och nya synsätt till mina egna arbeten.”
 
 
 
 
 
 

 
Gunilla Åsberg, född 1967 i Karlskoga. Sedan 1998 bosatt i Sävar. Utbildad vid bl.a. Örebro Konstskola, Akademien Valand och Umeå Konsthögskola. Har ställt ut på flera håll nationellt och internationellt, bl.a. Silkeborg Konsthall, Danmark; Transition Gallery, Idaho, US; Internat. Biennial of Paper and Fiber Art, Taiwan; British Museum, London, UK; Geumgang Nature Art Biennal, South Korea; Rackstadmuséet, Arvika; Galleri Alva, Umeå mm. Arbetar också som lärare vid Umeå Konstskola.
 
”I min konstnärliga praktik undersöker jag interaktioner med det vi kallar natur. Platsers och tings olika och ibland motstridiga berättelser intresserar mig. Jag upplever att platser ändrar karaktär, ju mer kunskap en får om platsen – om händelser, minnen och upplevelser därifrån. En komplexitet som kan öppna möjligheter att uppleva och arbeta parallellt med platsers olika lager av historia, funktioner och uttryck, utan hierarkisk indelning. Blottläggande av sådana lager intresserar mig och har flera gånger varit centralt i mina verk, såsom i gestaltningen Monument över de viktigaste platserna, i Bollstabruk, Västernorrland.
 
När jag under en period arbetade med skötsel av växter på Umeå Plant Science Center, tydliggjordes frågor kring värderingar, behov och rättigheter. En tankelek med lab-rekvisita och dna-modifierade växter, har letat sig fram till mitt nuvarande projekt där jag undersöker gränslandet, där det vi kallar natur övergår till något annat.
 
Jag ser arbetet med projektet Älven som en fin möjlighet att fördjupa mitt undersökande av platsers olika lager och frågor om natur, värderingar och behov. Jag uppskattar utbyten av tankar, reflektioner och idéer tillsammans med andra; det ger ofta möjlighet att förstå och komma på sådant som är svårt att klura ut på egen hand. Och så är det väldigt roligt att samarbeta!”