Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Gestaltning utan beställare / AV4

Konstnärsgruppen AV4 ställer ut på Konstfrämjandet Västerbotten

I och med föreläsningsserien kring offentliga gestaltningsuppdrag som konstkonsulenterna i Västerbotten arrangerade under 2016-2017 startade en studiecirkel kring hur konstnärer kan samarbete kring denna typ av uppdrag. Samtalen ledde till att fyra konstnärer startade gruppen AV4 och påbörjade ett kollektivt arbete. Utställningen på Konstfrämjandet är en presentation av det arbetet.

 

Gestaltning utan beställare
Det finns ett litet hus på parkeringen utanför Universitetssjukhuset i Umeå. Det lilla huset är dubbelt så stort inuti som utanpå, tack vare ett djupt trappschakt ner till kulverten. Under några dagar i februari blev huset mer synligt än tidigare, då en grupp konstnärer genomförde en tillfällig gestaltning av dess insida. Konstnärsgruppen AV4 – bestående av Camilla Caster, Ida Hansson, Stina Lundin och Gunilla Åsberg – har under hösten arbetat med ett projekt om sanning och världsbilder, vilket resulterade i installationen ”Det enda byggnadsverk som (faktiskt) syns och hörs från rymden”.
Under arbetsprocessen väcktes frågor kring platser, villkor och förutsättningar för offentlig gestaltning. Välkommen till Konstfrämjandet i Umeå, 6 – 20 april, för att dryfta och fundera kring dessa frågor.

 

Vernissage: 6 april kl 19.00-21.00

Samtal: 11 april kl 19.00-20.00

 

Öppettider: 7- 20 april, Torsdagar och Fredagar kl 13.00-17.00,

Lördagar kl 12.00-16.00

Lokal: Konstfrämjandet Västerbotten, Kungsgatan 33, Umeå