Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Festiälv- Konstfestival i Västerbotten

I augusti månad går Festiälv konstfestival av stapeln längs med Umeälvens flöde i Västerbotten. Kom och ta del av utställningar, performance, publika samtal, föreläsningar, poesi, mat och musik. Allt på temat älven.

Inom konst och kultur i Västerbotten finns en mängd intressanta, inspirerande och kreativa verksamheter. Tillsammans bildar vi en viktig del av konstens ekologi både lokalt, regionalt och nationellt. För att kunna utbyta erfarenheter och strategier samt stötta och stärka varandra, har vi startat upp ett nätverk för mindre konst- och kulturverksamheter i Västerbotten. Festiälv är nätverkets första samverkansprojekt där vi tillsammans genomför en regional konstfestival!

 

På den första fysiska träffen med nätverket diskuterade vi våra olika drivkrafter. Hur kommer det sig att vi lägger så mycket arbete på att skapa arrangemang, utställningar, föreläsningar och filmvisningar? Svaret var alltid att det faller tillbaka på det lustfyllda, det vi själva tycker är givande. Det är det som ger oss kraften att fortsätta.

 

Vad kan vara mer lustfyllt än en festival?

 

Ambitionen var att upplevelsen skulle nå ut i hela länet, från fjäll i väst till hav i öst. Det blev inte riktigt så, men utifrån åren som varit känns det fantastiskt att få erbjuda dig, mig och varandra en bredd av vad Umeå älvdal och dess närområden har att erbjuda genom en mängd utställningar och vernissager i Lycksele, Granö, Vännäs och Umeå. En festival i festivalen på KF Huset i Klöse. Samtal och performance på olika platser i Umeå och en avslutande konstfest på Pilgatan i samma stad. 

 

Varmt Välkomna!

 

Programöversikt

 

28 juni – 7 augusti
Lycksele Ateljé och Galleri, Lycksele

Livet på farfarsgården, en unik utställning av Lotta Holmgren med djur i olika former skapade av naturformat sjödränkt trä. 

 

7 juli–14 augusti

Kullar och Klang, Vännforsbäck, Vännäs

Visionen – Vindelälven-Juhttátahkka, ett modellområde i det postfossila samhällsbygget. Träkonstnären Kenneth Pettersson och slöjdaren Ylva Göransson skapar ett rum att locka till nya visioner i Galleri Garage. 

 

6 – 21 augusti

Sjungaregården, Granö 

Konstnären Eric Seppas ställer ut verk som på olika sätt har inspirerats av älven. 

 

6 – 27 augusti

Röbäck glas & lera, Röbäck

Fatta galopp – Samlingsutställning med smyckekonst curerad av Karin Roy Andersson. 

 

12 – 13 augusti

KF Huset, Klöse 

Sommarfestival 2022. Festivalen riktar sig till alla åldrar med barnteaterföreställning på dagtid och technofest i skogsdungen till solen går upp igen. Konstnärerna Ida Boman och Anastasia Savinova har på plats skapat verk med utgångspunkt i Lögdeälven som rinner genom byn Klöse.

 

12 – 27 augusti.

Verkligheten, Umeå

En sista blick himmel. Utställning med Tania Ezpeleta Dahlin om den mångfald av bilder som vi exponeras för dagligen och hur dessa bilder smälts samman med de egna minnena och erfarenheterna. 

 

13 augusti 

Sjungaregården, Granö

Kulning i älven, en vallmusik-konsert som sker utomhus i samarbete med folkmusikfestivalen Sjungarefolk.

 

19-21 augusti 

Mareld, Umeå

Mareld är en ideell konstförening som drivs av unga aktiva konstnärer. Till festivalen ordnar Mareld utomhusutställning på tre platser runt om i Umeå med konstnärerna Maja Qvarnström, Jacob Niedziela och Madelaine Sillfors.

Mer informaton finns på facebook: Vart flyter älven/Where does the river flow

 

21 augusti

Kl 15.00

Konstfrämjandet Västerbotten, Umeå (Samtalet sker längs älven, se hemsida för plats)

Publikt samtal med Älven som utgångspunkt. Medverkande: Mia Rogersdotter Gran, konstnär, Lars Samuelsson, docent i filosofi, Lina Polvi Sjöberg, forskare i naturgeografi. Samtalet leds av Arne Müller, författare och frilansjournalist. 

 

27 augusti

Verkligheten, Umeå

Finissage av Tania Ezpeleta Dahlins utställning En sista blick himmel med trevligt häng på gården, god mat och musik. Under temat ”En droppe i älven” bjuder vi på föreläsningar, performance och poesi. Kom och avsluta festivalen med oss!

 


Alla evenemang är gratis och öppna för alla.

 

 

Festiälv är del av Konstfrämjandet Västerbottens projekt Älven. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet genom LONA, Naturvårdsverket. Ytterligare medfinansiärer är Kulturrådet, Umeå Kommun samt konstkonsulenterna i Västerbotten.