Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

5 konstnärer klara

Torsdagen den 17 augusti samlades juryn på Västerbottens museum för att välja ut 5 konstnärer till konstprojektet The White House. Totalt sökte 51 konstnärer från hela landet.

Under juni månad riktade Konstfrämjandet i Västerbotten ett så kallat open call till yrkesverksamma konstnärer i hela landet och som vill ingå i projektet ”The White House”. De som antas ska undersöka hur museiföremål, samlingar och arkiv bidrar till att skapa svenskhet. Alla konstformer har välkomnats. Från fotografi, skulptur och teckning till installationer, text, video och performance samt offentlig konst. Konstnärer som gestaltar makt, identitets-, och tillhörighetsfrågor i sin praktik har varit särskilt intressanta.

 

Uppdraget har fått stor spridning i Sverige men även nått konstnärer runt om i Europa. Totalt har 51 ansökningar kommit in vilket projektledaren Camilla Påhlsson ser som ett stort gehör för projektet! Själva uppdraget är att få syn på hur svenskhet konstrueras och representeras och sedan gestalta de bakomliggande berättelserna. De färdiga verken kommer att visas på Västerbottens museum i Umeå i mars 2016. Under resans gång kommer föreläsningar, berättarkvällar och samtal att vägleda konstnärerna i deras arbete. De fem utvalda konstnärerna är:

 

Cecilia Germain
Född 1974, bor och verkar i Umeå


I sitt konstnärskap undersöker Cecilia ofta etnicitet, maktstrukturer och historieskrivning. Erfarenheten av att vara rasifierad är många gånger en utgångspunkt i hennes verk, som tar sig uttryck som fotografi, installation och performance.

 

Caroline Ljuus
Född 1978 i Sydkorea, bor och verkar i Umeå

 

I sitt konstnärskap leker Caroline med språk, klichéer och stereotypa föreställningar i sina arbeten. Hon skriver om femininitet som maktmedel och vill undersöka och gestalta vad det innebär att som icke-vit fostras in i vithetsnormen

 

Meira Ahmemulic
Född 1975, bor och verkar i Göteborg

 

I sitt konstnärskap har Meira behandlat språk och migration, släkt och förflyttningar – geografiskt och klassmässigt, i sina senaste verk. Hon arbetar också med konflikter som ryms i staden såsom segregation, rätten att uttrycka sig, individuellt och konstnärligt i det offentliga rummet. Meira Ahmemulic är också författare.

 

Sofia Hultin
Född 1982, bor och verkar i Stockholm

 

I sitt konstnärskap arbetar Sofia med performance utifrån marginaliserade historier och mikrohistorier, med utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv. Sedan 2013 arbetar hen med stadsvandrings-projektet I’m Every Lesbian.

 

Conny Karlsson Lundgren
Född 1974, bor och verkar i Stockholm

 

I sitt konstnärskap fascineras Conny av det efemära, till synes tillfälliga spår och ögonblick som tillsammans bildar större sammanhang. Med film, text, bild och dokument fokuserar han på en ickelinjär associativ historieskrivning som utforskar gränser mellan en social, politisk och privat identitet.

 

 

Medverkande jury
Rebecka Thor
Konstkritiker, Kunstkritikk och doktorand i Estetik, Södertörns Högskola

 

Bella Lawson
Kultursekreterare med fokus på mångfaldsfrågor, Region Västerbotten

 

Niklas Östholm
Konstintendent, Folkrörelsernas Konstfrämjande

 

Suzanne Steneberg
Konstantikvarie, Västerbottens museum

 

Camilla Påhlsson
Initiativtagare/ projektledare, The White House Konstfrämjandet i Västerbotten