Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Aktuellt

Nyheter

Konstnärer reflekterar över återstartsutredningen

En sammanställning från ett digitalt seminarium 2021-12-02, arrangerat av den nationella föreningen
Konstkonsulenterna i Sverige, genom arbetsgruppen för konstnärers villkor som representerar de 6
regionerna Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götaland.
Den andra december 2021 anordnade den nationella föreningen

Hemmaresidens 2021.

Som ett stöd för bild - och formkonstnärerna i länet under den rådande pandemin 2021 så utlyste Konstfrämjandet Västerbotten och Konstkonsulenterna ett hemmaresidens. Residenset bestod av ett stipendium på 20.000 kr för att kunna utveckla en idé eller ett pågående arbete under vår/vintern. Av inkomna ansökningar beviljades 10 stycken.

Konstens ekologi

Konstfrämjandet Västerbotten startar upp ett nätverk för mindre konst-och kulturverksamheter i Västerbotten.

Sapmi Ung

Konstfrämjandet Västerbotten är glada över att ha fått medel från Kulturrådet till att starta upp ett nytt ungdomsprojekt för och med samiska ungdomar.

En utställning om Barnkonventionen — Emma Ewadotter, Linnea Norén och Alex Rosa ställer ut verk tillsammans med 100 barn från Kulturverkets projekt "Alla har rätt - jag är viktig"

Utställningen är resultatet av det första året av Kulturverkets treåriga projekt som tillkommit med anledning av att Barnkonventionen blivit lag i Sverige 2020 och vänder sig till barn i åk 4. Konstfrämjandet är glada att få samarbeta med Kulturverket kring utställningen.

 • Konstfrämjandet VästerbottenKungsgatan 33
 • 20 november - 30 november
 • Läs mer
 • Dit vinden tar oss – Triennalen öppnar på Västernorrlands museum

  Konstfrämjandet Triennalen drar igång med program och mingel under öppnandet av utställningen "Dit vinden tar oss" på Västernorrlands museum. Öppningen markerar starten för Triennalen som under sommaren äger rum på ett flertal platser runtom i Västernorrland.

  Läs mer
 • Bror Ejve-stipendiater 2022

  Folkrörelsernas Konstfrämjande är glada att tilldela 2022 års Bror Ejve-stipendium till Gunilla Lundahl och Johanna Linder, två personer som på varsitt sätt, i Bror Ejves anda, gjort insatser för ett vidgat deltagande inom bildkonstområdet.

  Läs mer
 • Ingrid Gustafsson / Mitt barnsliga hjärta 

  Värmland

  Läs mer
 • Luleåbiennalen 2022 söker producent

  Norrbotten Konstfrämjandet Norrbotten söker en producent på 50% som tar ett helhetsgrepp om Luleåbiennalens utställningar och program och bidrar till att förverkliga de konstnärliga ledarnas visioner. Anställningen pågår till och med februari 2023 med tillträde så snart som möjligt.

  Läs mer
 • Robert Johansson / Stuckaturer i marknivå

  Värmland Beståndsdelarna Stuckaturer i marknivå hämtar mycket näring från begreppet stratum, som används inom bl.a. geologi, arkeologi, stadsutveckling, sociologi, lingvistik och anatomi

  Läs mer
 • Zimm Hall: AVFART

  Konstfrämjandet Zimm Hall presenterar konst- och arkitekturutställningen AVFART på den avskurna trafikrampen mellan Kristinebergs slott och Essingeleden. AVFART är skapat av av Zimm Hall i samarbete med Björn Norberg, Konstfrämjandet, Cykelfrämjandet och Sveriges Arkitekter.

  Läs mer