Konstfrämjandet Västerbotten

2

Konstfrämjandet Västerbotten

Aktuellt: Juli 2016

Nyheter

Projektet The White House avslutas — glad sommar!

The White House var ett 1-årigt tvärvetenskapligt konstprojekt som ämneskombinerade samtidskonst, kulturarv och normkritik. Med utgångspunkt i konsten, utforskades idén om svenskheten i det västerbottniska kulturarvet som en kritisk kommentar till den alltmer nationalistisk högerorienterad politik som utvecklats i Sverige.